PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMK KARNAS KUNINGAN

NO NIK NIP NUPTK NAMA JENIS KELAMIN  
21 2014023 2014023 2014023 Siti Saodah,S.Pd Perempuan
22 2014024 2014024 2014024 Yaya Mulyadi, SE Laki-laki
23 2014025 2014025 2014025 Mimin Aminah, S.Pd Perempuan
24 2014026 2014026 2014026 Toto Yanto,S.PdI Laki-laki
25 2014027 2014027 2014027 Santy Nursartika,S.Pd Perempuan
26 2014028 2014028 2014028 Rani Puspitaningsih,S.Pd Perempuan
27 2014029 2014029 2014029 Nina Rohanita,S.Pd Perempuan
28 2014030 2014030 2014030 Dewi Lia Fartika,S.Pd Perempuan
29 2014031 2014031 2014031 Iis Siti Aisyah,S.Pd Perempuan
30 2014032 2014032 2014032 Siti Nurwinda,S.Pd Perempuan
31 2014033 2014033 2014033 Maria Ulfah,S.TP Perempuan
32 2014034 2014034 2014034 Royadi,S.Pd Laki-laki
33 2014035 2014035 2014035 Yayat Hidayat,S.Pd Laki-laki
34 2014036 2014036 2014036 Darkim Laki-laki
35 2014039 2014039 2014039 Erik Herdiana,S.Pd Laki-laki
36 2014040 2014040 2014040 Tata Sumiarsa,S.Kom Laki-laki
37 2014041 2014041 2014041 Tio Heriyana,S.PdI Laki-laki
38 2014042 2014042 2014042 Erik Saripudin Laki-laki
39 2014044 2014044 2014044 Melin Meylinda Tri Iriana,S.Pd Perempuan
40 2014045 2014045 2014045 Uhan Triana, A.Md Laki-laki